Torsdag, januar 11, 2018 - 15:00

Politiet varsler kontroller målrettet snescooter-børn

Politiet indskærper, at man skal være mindst 18 år gammel for lovligt at køre en snescooter
Foto: Leiff Josefsen
I Sisimiut har politiet konstateret at børn under de lovpligtige 18 år kører på snescooter i baglandet. Nu vil politiet indføre kontroller.
 

Politiet i Sisimiut føler behov for at indskærpe reglerne for snescooterkørsel.

- Der opstår hvert år farlige situationer og ulykker, hvor snescootere er involveret, herunder desværre også ulykker med alvorlige personskader eller dødelig udgang. Af hensyn til færdselssikkerheden er der derfor al mulig grund til at overholde færdselslovens almindelige regler om færdsel, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet ridser en lang række regler op, som er gældende vedrørende kørsel med snescootere.

Huskeliste over reglerne

  • Forsikring: Der skal altid være tegnet en ansvarsforsikring. Police, eller kvittering for at præmien er betalt, skal altid kunne forevises ved indregistreringen. Præmiekvittering skal medbringes under kørslen.
  • Nummerplade: Snescooteren skal indregistreres før anvendelse. Snescooteren skal fremstilles for politiet til godkendelse i forbindelse med indregistrering. Nummerpladen til en snescooter består af et såkaldt registreringsmærke.
  • Alder: Føreren af en snescooter skal være fyldt 18 år - medmindre politiet har givet konkret tilladelse til andet.
  • Passagerer: Der må ikke transporteres flere passagerer, end snescooteren er beregnet til.
  • Hjelm: Føreren og eventuel passager, som er fyldt 15 år, skal under kørslen anvende fastspændt styrthjelm. Det er desuden førerens ansvar at påse, at passagerer, der er fyldt 5 år, men endnu ikke 15 år, anvender fastspændt styrthjelm.

Alle områder er omfattet 

Det er vigtigt at huske, at færdselsloven gælder alle områder, som en eller flere færdselsarter benytter til almindelig færdsel. Færdselsloven gælder derfor også på almindeligt benyttede snescooterspor udenfor byen, mellem by og bygd osv. eller i områder, der på anden vis generelt benyttes til færdsel.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bøde, eller konfiskation efter bestemmelserne i kriminalloven, understreger politiet, der varsler kontroller i området i den kommende tid.

 

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit