Mandag, september 11, 2017 - 13:02

Økonomisk Råd savner en samlet lufthavns-analyse

Foto: Leiff Josefsen
Advarselslamperne lyser rødt, når man læser Økonomisk Råds sammenfatning, der vedrører etableringen af tre nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.
 

Rådet, der har professor Torben M. Andersen som formand, fastslår, at de tre lufthavne ikke er privatøkonomiske rentable.

Kapitalindskud nødvendige

- Projekterne kan derfor kun gennemføres med et kapitalindskud fra Selvstyret, men det øger risikoen for Selvstyrets finanser, lyder det advarende i rapporten fra Økonomisk Råd, som fremlægges på et pressemøde på onsdag.

- I gode år bør der ske en konsolidering for at kunne håndtere dårlige år. Dette sker ikke med det fremlagte finanslovsforslag, og derfor kan en vending i de økonomiske konjunkturer give store problemer for Landskassen, fremgår det af rapporten.

Rådet understreger, at det ikke alene handler om at have penge til etablering af lufthavnene, men retter fokus på driften. I fremtiden vil der kunne opstå behov for, at Selvstyret går ind og giver driftstilskud, hvilket belaster de offentlige finanser.

Problematisk

- Det er problematisk, at der som grundlag for den politiske stillingtagen til Lufthavnsplanerne ikke foreligger samlede samfundsøkonomiske analyser af projektet, understreges det.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit