Tirsdag, september 5, 2017 - 09:50

Ny plan vil forandre Nuuk 37 forskellige steder

Med hele 37 forslag til kommuneplantillæg er det store og ambitiøse hovedstadsprojekt (NCD) for alvor skudt i gang. De mange forslag præsenteres for Anlæg- og Miljø-udvalget på fredag, fremgår det af dagordenen.
 

Planen er at sende alle 37 områder over i det kommunale byudviklingsselsskab, som forventes etableret, når kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq senere i dag holder møde.

Gennemgribende revision

Der er tale om en gennemgribende revision af Hovedstrukturen for Nuuk og byens udvikling.

- Der foretages dels ændring af anvendelsen i eksisterende kommuneplanlagte områder, og dels udlægges der nye delområder - primært til center- og boligformål – men i enkelte tilfælde også til erhvervs- og havneformål, fremgår det af bemærkningerne til politikerne i Anlæg og Miljø-udvalget.

Hvis udvalget godkender planen – som kaldes ”Kommuneplan Sermersooq 2028” skal den sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og derefter til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Herefter er der planlagt en otte ugers offentlig høringsperiode.

Informationsmøder

I høringsperioden vil forvaltningen for Anlæg og Miljø holde informationsmøde for borgerne.

- På den måde vil befolkningen blive klædt på til at kommentere planen og/eller komme med konstruktiv kritik, hedder det i indstillingen.

Den nye kommuneplan sætter fokus på seks generelle temaer og otte fokusområder blandt andet udviklingen af Qinngorput, kyststien, byfortætning, erhvervsstruktur, en udbygning af infrastruktur og byens centerstruktur.

Se illustrationer herunder, som viser, hvilke områder der bliver berørt af det store hovedstadsprojekt:

Inden for disse cirkler vil der ske forandringer med byen i forbindelse med den store hovedstadsplan, fremgår det af den nye hovedstruktur for Nuuk.
Foto: Kommuneqarfik Sermersooq
Her ses byudviklingsplanen. De røde felter er boligområder, de blå er erhvervsområder, de gule er centerområder, de grønne områder er friholdt for bebyggelse
Foto: Kommuneqarfik Sermersoo
Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit