Gå til hovedindhold

S roser regeringen for mere ligeværdighed

- For Siumut er det åbenlyst, at den nuværende danske regering har en ny og langt mere ligeværdig holdning til Grønland, end vi har mødt nogensinde tidligere, siger Doris Jakobsen

I forbindelse med 1.-behandlingen af den danske finanslov 2013 var folketingsmedlem for Siumut, Doris Jakobsen, i dag på talerstolen i Folketinget.

Vi bringer her hendes fulde tale, hvor hun blandt andet kommer ind på bloktilskuddet, beredskabsområdet, ventelisten til afsoning af domme i Grønland og rigsfællesskabet - og at Siumut mener, at den nuværende danske regering har en ny og langt mere ligeværdig holdning til Grønland.

”Jeg vil gerne starte med at udtrykke min glæde over at bloktilskuddet til Grønland nu er fastsat ved lov.

Dermed slipper vi dels for at høre på forslag om at det skal sænkes drastisk, som tidligere nærmest var en fast del af denne finanslovsdebat..

Men først og fremmest slipper vi for at se tilskuddet stige alt for meget hvert år og dermed konstant øge vores afhængighed.

Nu står det fast for både Danmark og Grønland, hvad der er at arbejde med omkring bloktilskuddet nu og i fremtiden.

Men der er naturligvis en række andre områder under denne danske finanslov, som stadig angår Grønland og som ikke reguleres via bloktilskuddet.

Ligesom forholdene for de grønlandske borgere, der har bosat sig her I Danmark, selvsagt er afhængige af den danske finanslovs bestemmelser.

Beredskabet i og ved Grønland
Det gælder også for beredskabet ud for Grønland, som i vidt omfang varetages af det danske forsvar.

I den forbindelse vil jeg gerne takke for de klare meldinger, som den danske forsvarsminister Nick Hækkerup er kommet med efter hans besøg i Grønland.

Han har fastslået, at udviklingen i Arktis kræver en stigende indsats på beredskabsområdet - og at han vil søge at sikre det danske forsvars muligheder for at leve op til det.

Det tegner godt – og kunne vi samtidig etablere et tættere samarbejde med det frivillige beredskab i Danmark, så vi kunne høste af deres erfaringer, ville det gavne yderligere.

Men inden vi er nået så langt, har vi et akut problem, der skal løses.

Air Greenlands helikoptere
Air Greenland udfaser nu de sidste af de store, gamle helikoptere i Grønland.

Det er desværre de samme helikoptere, som i dag bruges til beredskabsarbejde, fordi de er store nok til at have hejs påmonteret.

Inden årets udgang skal der findes en form for afløsning for disse helikoptere og deres rolle i beredskabet.

Må jeg i denne forbindelse henvise til, at det af finanslovsforslaget fremgår, at staten i år – som medejer af Air Greenland - har hævet 7,5 millioner kroner i udbytte fra flyselskabet.

Det er første gang nogensinde, der er betalt udbytte til den danske stat fra Air Greenland – et udbytte der endda ikke modsvares af nogen som helst løbende investeringer fra staten i selskabet gennem de tidligere år.

Finanslovsforslaget indregner det samme beløb i 2013 og i de kommende år.

Når disse millioner åbenbart ikke skal bruges til at aflaste de enorme priser for Air Greenlands passagerer og gøre erhvervslivets transportomkostninger i Grønland lettere - så bør de i hvert fald indgå i løsningen af beredskabsopgaverne.

Grønlandske borgere i Danmark
Et andet område, jeg gerne vil rette opmærksomheden på, er de grønlandske borgere i Danmark, der har brug for hjælp.

Igennem de sidste år har vi kunnet gøre en indsats for dem via satspuljemidlerne. Det er sket blandt andet gennem projekter i de grønlandske huses regi.

Det er der desværre intet der tyder på, satspuljen vil levne plads til det i det kommende år.

Det er et stort problem for mange, der er i nød, og det bør vi prøve at finde nye løsninger på.

Den viden om håndtering af grønlandske problemer i Danmark, der er oparbejdet under satspuljen, må nu blive en del af den helhedsplan, som socialministeren har ønsket på dette område.

Og helhedsplanen må så fremover bruges i det almindelige sociale netværk.

På den måde kan de nødvendige nye tiltag for de grønlandske borgere blive indarbejdet direkte i det danske sociale system og ikke blot tabes på gulvet.

Afsoning af domme i Grønland
Jeg skal også kommentere de problemer på retsområdet, vi stadig har i Grønland som en direkte følge af en alt for lav prioritering af dette område gennem flere år.

Det har længe været erkendt, at ventelisten til afsoning af domme i Grønland var alt for lang.

Der er for lidt plads i de grønlandske anstalter. Og situationen er indtil nu blevet stadig værre.

Det er aldeles utilfredsstillende - både for de ofre, som må se deres gerningsmænd gå frit og ustraffet omkring i årevis – og for gerningsmændene selv, når de ikke kan få deres straf udstået og ud af verden.

Jeg har med glæde noteret, at justitsminister Morten Bødskov nu har afsat bevillinger til at det midlertidige fængsel i Kangerlussuaq kan genåbnes.

Det kom sent, men det kom. Desværre kun for et år indtil nu.

Nu afventer vi de mere permanente løsninger på dette område, som må og skal komme snart – den nuværende situation er ganske enkel uholdbar – og ansvaret er dansk.

Rigsmødet og rigsfællesskab
Jeg har med glæde lagt mærke til den gode stemning, der var på det rigsmøde, der lige er afholdt i Grønland.

Udmeldingerne var klare.  

De enorme udfordringer, som klimaforandringerne i Arktis medfører, kalder på et nyt og mere dynamisk og globalt samarbejde.

Også i rigsfællesskabet.

Men netop i det lys virker det ikke særlig klogt at skære ned på forskningsbevillinger, der vedrører det arktiske område.

Hvis dette finanslovsforslag vedtages som det foreligger, bliver der fremover skåret ned på Geus, som er en institution, der står for en række forskningsopgaver i Grønland.

Samtidig fjernes det danske tilskud til det virtuelle arktiske universitet AUC
Et tilskud, som det kostede Siumut og Socialdemokraterne flere års arbejde at få på finansloven i tiden som opposition.

Det er den forkerte tid at skrue ned for opsamling af viden om det arktiske område – Danmark bør i stedet investere i at sikre hele riget den bedste viden på netop dette område.

Fordi det er her fremtidens udviklingspotentiale ligger – også for Danmark.

Det viser de nye positive toner i rigsfællesskabet. – og de bør følges op på alle områder.

Mere ligeværdig holdning til Grønland
For Siumut er det åbenlyst, at den nuværende danske regering har en ny og langt mere ligeværdig holdning til Grønland, end vi har mødt nogensinde tidligere.

Det ser vi fra Statsministerens besøg

fra forsvarsministerens udmeldinger om bedre beredskab 

fra justitsministerens sikring af nye og langt bedre forhold for kommunefogederne

fra kirkeministerens sikring af en grønlandsk præst til de grønlandske borgere i Danmark 

fra socialministerens samarbejde om bedre behandling af de grønlandske borgere der flytter hertil

og ikke mindst af den fremragende aftale klimaministeren lige har indgået med naalakkersuisut.

Vi i Siumut er derfor også sikre på, at vores beslutning om et tæt samarbejde med Socialdemokraterne har båret den frugt, vi ønskede.

Der er ting, vi gerne så bedre – også i denne finanslov.

Det forhandler vi videre om i det daglige med vore samarbejdspartnere - og vi ved vi bliver hørt.

Derfor kan vi naturligvis også støtte regeringen i arbejdet med at gennemføre denne finanslov", sagde Doris Jakobsen. 

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER