Torsdag, september 6, 2012 - 12:02

Nyt bjerg udvider Grønland

Ekspeditionsleder Christian Marcussen. Stenen er højst sandsynligt fra den undersøiske Lomonosovbjergkæde, der løber fra Grønland forbi Nordpolen til Sibirien. Det er første gang, danske forskere har haft held til at hente stykker af ryggen op fra det 4000 meter dybe hav. I alt knap 200 kg er hentet op. Stenene kan nu formentlig være med til at afklare, om Grønland og Danmark kan kræve store dele af havbunden ved Nordpolen. Længst ude på ryggen fandt forskerne et hidtil ukendt undersøisk bjerg på mere end 2700 meter. Foto: Martin Breum
Forskere finder nyt bjerg under isen ved Nordpolen. Bjergfundet betyder formentlig, at Danmark og Grønlands krav til havbunden ved Nordpolen bliver større end hidtil antaget
 

Forskerne på den dansk-grønlandske LOMROG III-ekspedition til havet omkring Nordpolen har opdaget et undersøisk bjerg på mere end 2700 meter tæt ved Nordpolen. Bjerget har ikke tidligere været registreret på noget kort.

Bjerget på kanten af den undersøiske Lomonosov-bjergkæde betyder formentlig, at Danmark og Grønlands krav til havbunden ved Nordpolen bliver større end hidtil antaget i det område, hvor bjerget ligger. Bjerget blev opdaget med et flerstrålet ekkolod, der tegner farvestrålende billeder af de undersøiske bjerges tinder og vægge helt ned til havbunden på 4000 meters dybde.

Også i det dybe Amundsenbassin mellem Nordpolen og Grønland har forskerne foretaget målinger. De vil nu også blive brugt til at understøtte Danmarks og Grønlands krav på havbunden i Det Arktiske Ocean.

Læs også "Velkommen til Nordpolen"

Se også fotos fra ekspeditionen, som Sermitsiaq.AG tidligere har modtaget

Danmark og Grønland er enige om at stille krav om retten til havbunden ved Nordpolen, men ikke nødvendigvis om, hvad havbunden skal bruges til. Formand for naalakkersuisut Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, argumenterer for en fredning af store dele af Det Arktiske Ocean, mens den danske regering endnu ikke har lagt nogen klar holdning frem.

Spændingen er stadig intakt
Forskerne på den dansk-grønlandske ekspedition vil endnu ikke bekræfte, at de nye data giver større chancer for at vinde havbunden ved Nordpolen. Men en tilfreds ekspeditionsleder, Christian Marcussen fra GEUS, siger at ”vi har fundet interessante data i Amundsenbassinet. Og vi har da grund til at antage, at nogle af de data kan bruges".

Han bekræfter også, at det nye bjerg yderst på Lomonosovryggen måske vil betyde, at Danmarks og Grønlands krav på havbunden ud for bjerget vil blive større end tidligere antaget. Planen har hidtil lydt, at det danske rigsfællesskab vil kræve cirka 150.000 kvadratkilometer af havbunden, inklusive selve Nordpolen. Danmark vinder i givet fald sammen med Grønland retten til havbunden og alt, hvad der måtte ligger under bunden af olie, gas og mineraler. 

Netop i havet ud for på det nye bjerg kræver Rusland også sin del af havbunden, og det forventes, at Danmarks og Ruslands krav vil overlappe. Det nye bjerg kan betyde, at overlappet mellem de to landes krav bliver større end antaget. Canada vil muligvis også stille krav, der overlapper med Danmarks. De tre lande har aftalt at følge FN’s regler for grænsedragning i havet, sådan at konflikter kan undgås.

Grønlands flag forsvandt
Ekspeditionsleder Marcussen gjorde på selve Nordpolen en særlig indsats for, at Grønlands interesser i ekspeditionen skulle fremstå klart. Selvom der ingen grønlændere er med på ekspeditionen, havde Marcussen alligevel taget et grønlandsk flag med, så Grønland kunne komme med på det traditionelle gruppefoto fra Nordpolen.

Operationen mislykkedes. Netop som billedet blev taget, forsvandt det grønlandske flag om bag et andet, så kun en enkelt rød stribe ses. Til gengæld kom det grønlandske flag med i det tv-indslag, som et medrejsende tv-hold fik sendt hjem fra Nordpolen.

De danske forskere, der sejler med den svenske isbryder Oden, afsluttede deres opmålinger i Det Arktiske Ocean sent onsdag. Kursen er nu sat mod Svalbard, hvor isbryderen forventes at kaste anker den 14. september. Danmarks og Grønlands krav til FN skal indsendes senest i november 2014. Hvis FN’s eksperter godkender de videnskabelige data, vil de involverede lande forhandle indbyrdes om grænserne på havbunden.

Den dansk-grønlandske ekspedition sejlede fra Svalbard den 31. juli. Ekspeditionens navn er LOMROG III (Lomonosov Ridge off Greenland). DRs Martin Breum og filmfotograf Kenneth Sorento er med hele vejen.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit