Onsdag, november 23, 2011 - 07:48

Kangerlussuaq lukkes

Flertal for ny lufthavn i Qaqortoq og forlængelse af banerne i Nuuk og Ilulissat. På længere sigt skal Nuuk have en atlantlufthavn. Det blev konklusionen på Air Greenlands møde med sine facebook-venner
 

Kysten manglede i den debat, som Air Greenland holdt med sine facebook-venner tirsdag aften i hangaren i lufthavnen i Nuuk.

Derfor var der bred enighed om, at Qaqortoq skal have en lufthavn med 1.199 meter landingsbane, og at landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat skal forlænges til 1.199 meter. Desuden ønsker man en lufthavn i Tasiilaq. Ingen talte for bevarelse af Narsarsuaq, Kangerlussuaq og Kulusuk.

Omkring 30-40 deltagere var mødt op til den debat, som Air Greenland havde inviteret sine 4000 facebook-venner til.

Medlem af naalakkersuisut for blandt andet trafik Jens B. Frederiksen sad i panelet sammen med Akitsinnguaq Olsen fra Siumut og Justus Hansen fra Demokraterne. Mens IA og Atassut samt Kattusseqartigiit Partiiat glimrede ved deres fravær. Aqqaluaq B. Egede fra IA havde ellers tilmeldt sig, men han dukkede desværre ikke op. Desuden var direktør Michael Binzer og flyvechef Jacob Sørensen med i panelet.

Alle var enige om, at en veludbygget trafikstruktur er livsvigtig for landets udvikling.

Både blandt de fremmødte og fra Air Greenland efterlyste man politisk handling og politisk mod. 

Efter 15 års debat og utallige trafikkonferencer og lige så mange rapporter er det på tide, at der træffes beslutninger, lød kravet fra både tilhørere og selskab.

Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat
Der var bred enighed om, at 1.199 meter-løsningen i de tre byer Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat skal gennemføres hurtigst muligt, mens en atlantlufthavn i Nuuk skal afvente yderligere undersøgelser især omkring vejrforholdene. Hvis man skal bygge en atlantlufthavn i Nuuk, skal den ikke ligge der, hvor den nuværende landingsbane ligger, men ude på øerne.

Flyvechef i Air Greenland, Jacob Sørensen, der selv er mange årig pilot i selskabet, sagde, at det vil give alvorlige trafikale problemer, hvis en atlantlufthavn placeres der, hvor den nuværende lufthavn ligger.

Blandt deltagerne var man mest interesseret i en sydløsning på øerne ud for Nuuk.

Både Justus Hansen og Akitsinnguaq Olsen argumenterede for en atlantlufthavn i Nuuk. Men begge ønsker flere undersøgelser af vejrforholdene, ligesom man skal finde ud af, hvordan den skal finansieres.

- Det sker ikke lige med det samme, sagde Justus Hansen.

Bindende løsninger
Michael Binzer understregede vigtigheden af, at der hurtigst muligt bliver truffet langsigtede politiske beslutninger omkring den fremtidige flytrafik. Han efterlyser et nationalt kompromis, som partierne i Inatsisartut kan være enige om.

- Det er vigtigt, at der træffes beslutninger, der holder 5-10-20 år, og at de ikke laves om efter næste valg, sagde han.

- Air Greenland tilpasser sig efter, hvad politikerne beslutter. Det væsentlige er, at der træffes beslutninger, så vi kan investere i det rigtige materiel. Det er langsigtede investeringer. Derfor er det vigtigt, at vi kan regne med de beslutninger, der træffes, sagde han.

Jens B. Frederiksen oplyste, at han allerede her i december vil indkalde partiformænd og partiordførere for at finde ud af, om der kan opnås bred enighed om en langsigtet trafikpolitik.

Et sidste ønske fra både selskab og brugere var lavere lufthavnsafgifter, der efterhånden udgør en meget stor del af udgifterne til at rejse for såvel selskab som for passagerer. 

Politikerne lovede at se på nye muligheder, men samtidig oplyste de, at vi står overfor så store investeringer på trafikområdet, at det er nødvendigt, at have private investorer med. Landskassen kan ikke klare dette alene.

Stor interesse
Der var så stor interesse for emnet, at debatten blev forlænget en halv time. Og Michael Binzer sluttede med en opfordring om, at der bliver arrangeret en debataften, hvor flere kan være med, og hvor man eventuelt via tv og med mulighed for telefonspørgsmål kan inddrage hele landet.

Både politikerne og Air Greenland var enige om, at alle skal være med i debatten om den fremtidige flytrafik i Grønland.

Debataften med Air Greenlands facebook brugere i hangaren i Nuuk. Fra venstre Justus Hansen, Demokraterne, Akitsinnguaq Olsen, Siumut, tom plads til Aqqaluaq B. Egede, Michael Binzer og Jacob Sørensen, flyvechef i Air Greenland.
Omkring 30-40 fra Air Greenlands facebook venner deltog i debatten om flytrafikken.
Jens B. Frederiksen og Michael Binzer var enige om, at der nu skal træffes en bred politisk beslutning om den fremtidige flytrafik.
Jens B. Frederiksen og arkitekt Peter Barfoed diskuterer atlantlufthavn i Nuuk
Arkitekt Peter Barfoed har i mange år kæmpet for en atlantlufthavn på øerne syd for Nuuk.
Air Greenland havde tirsdag aften inviteret sine venner på facebook til debat om flytrafikken.
Seneste nyheder

TNI studerende på Handelsskolen i Nuuk bruger Sermitsiaq.AG til at undersøge om sprogpolitikken fungerer, og hvor mange der bruge sprogpolitikken.

Frederik Enoksen, Eva Petrussen, Nikki Poulsen og Vilhelmiinannguaq Sommer, der studerer på Handelsskolen i Nuuk, står bag undersøgelsen om sprogpolitik. Foto: Leiff Josefsen

Fire TNI studerende på Handelsskolens SK 1, vil i forbindelse med deres timer i grønlandsk, studieteknik og i samfundsfag undersøge sprogpolitikken her i landet. Det er de fire studerendes temaprojekt.

De fire studerende er: Frederik Enoksen, Eva Petrussen, Nikki Poulsen og Vilhelmiinannguaq Sommer.

– Formålet er,  at finde ud af om sprogpolitikken fungerer, og om den bliver brugt af personer og virksomheder, siger Frederik Enoksen, som er en af de fire studerende.

Undersøgelsen vil blive gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på Sermitsiaq.AG, som vil køre fra onsdag den 25. november til og med onsdag den 2. december.

-Vi respekterer dem, som deltager i undersøgelsen, således, at deres besvarelse vil være anonym. Vi skal kun bruge antal, ligesom vi er interesseret i at se om der er forskel på brugen af sprogpolitikken  mellem byerne på kysten og i Nuuk. Derfor er det vigtigt, at deltagerne oplyser hvor de bor, siger Frederik Enoksen og oplyser, at resultatet vil blive brugt af de studerende i deres opgave til Handelsskolen, ligesom resultatet vil indgå i de studerende fremlæggelse på Handelsskolen i Nuuk den 7. december.

Nuummi Niuernermik Ilinniarfimmi TNI-mi ilinniartut Sermitsiaq.AG aqqutigalugu oqaatsinut politikki atorsinnaanersoq oqaatsinullu politikki qanoq atorneqartiginersoq paasiniarpaat.

Frederik Enoksen, Eva Petrussen, Nikki Poulsen aamma Vilhelmiinannguaq Sommer, Nuummi Niuernermik Ilinniarfimmi ilinniartut, oqaatsinut politikkip atorneqarneranik paasiniaanermut tunuliaqutaapput. Foto: Leiff Josefsen/em>

Niuernermik Ilinniarfimmi TNI-mi SK1-imi ilinniartut sisamat kalaallisoornermi, ilinniariaatsimi inuiaqatigiilerinermilu atuartinneqarnerminnut atatillugu nunatsinni oqaatsinut politikkimik paasiniaapput. Ilinniartut sisamat taakkua sammisaqarnerminni tamanna allaaseriniarpaat.

Ilinniartut taakkua sisamat tassaapput: Frederik Enoksen, Eva Petrussen, Nikki Poulsen aamma Vilhelmiinannguaq Sommer.

- Siunertaraarput Kalaallit Nunatsinni oqaatsinut politikki inuinnarniit imaluunniit suliffeqarfinni atorneqarnersoq paasiniassallugu, Frederik Enoksen, ilinniartut sisamaasut ilagisaat, oqarpoq.

Paasiniaaneq immersugassaq atorlugu misissuinertut Sermitsiaq.AG-mi pingasunngornermi novembarip 25-aniit pingasunngornermut decembarip 2-anut ingerlanneqassaaq.

– Paasiniaanermut peqataasut ataqqivavut, taamaalillutillu akissutaat kinaassusaat ersersinneqassanani. Aalajangersimasumik amerlassusiliinnaat atussavavut, soorluttaaq oqaatsinut politikkip sinerissami illoqarfinni aamma Nuup akornanni atorneqarnera assigiinngissuteqarnersoq paasissallugu soqutigigipput. Taamaattumik peqataasut sumi najugaqarnerminnik paasissutissiinissaat pingaaruteqarpoq, Frederik Frederiksen oqarpoq, paasiniaanerullu inernera ilinniartunit Niuernermik Ilinniarfimmi suliakkiissummut atorneqassasoq, soorluttaaq Nuummi Niuernermik Ilinniarfimmi saqqummiussinermut decembarip 7-ani atorneqarumaartoq.