Onsdag, oktober 23, 2013 - 11:24

Naalakkersuisut ønsker bedre borgerinddragelse

- Borgerinddragelsen vil være særligt omfattende i de byer og bygder, der vil ligge tæt på områder, hvor der søges tilladelse om udnyttelse af uran, siger naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard fra Siumut
Foto: Leiff Josefsen
Råstofpolitisk ansvarlig Jens-Erik Kirkegaard fra Siumut lægger op til bedre borgerinddragelse på uranområdet
 

FAKTA

Ophævelse af nultolerance-politik

2.-behandlingen af Naalakkersuisuts principbeslutningsforslag om at ophæve den stærkt omdiskuterede nultolerance-politik over for uran og andre radioaktive mineraler ved mineraludvinding foregår torsdag den 24. oktober.

Da der er tale om en principbeslutning - og ikke et lovforslag - skal beslutningsforslaget ikke igennem en 3.-behandling.

1.-behandlingen fandt sted i Inatsisartut den 10. oktober.

 

Inatsisartuts råstofudvalg under behandlingen består af:

  • Kim Kielsen, Siumut, formand
  • Gerhardt Petersen, Atassut, næstformand
  • Doris Jakobsen, Siumut
  • Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit
  • Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit

- Naalakkersuisut ønsker en høj grad af borgerinddragelse i forbindelse med fastlæggelse af vores fremtidige regelsæt (om uranudvinding, red.). Borgerinddragelsen vil være særligt omfattende i de byer og bygder, der vil ligge tæt på områder, hvor der søges tilladelse om udnyttelse af uran. 

Sådan lyder det fra naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard fra Siumut.

Det sker i et svarnotat til den betænkning, som Inatsisartuts råstofudvalg har udarbejdet efter 1.-behandlingen af Naalakkersuisuts principbeslutningsforslag om at ophæve nultolerance-politikken over for uran og andre radioaktive mineraler ved mineraludvinding.

- Jeg vil igen slå fast, at nogle af de centrale aktører på verdensplan vedrørende uran er demokratiske og miljøbeviste lande som Canada og Australien. Vi vil forsøge at lægge os op ad deres opstillede systemer, forklarer Jens-Erik Kirkegaard.

Læs "Fakta: Dét skal der stemmes om"

Læs "Urandebat: Parterne ligger langt fra hinanden"

- Det fremadrettede arbejde for Naalakkersuisut består af mange forskellige opgaver. Der skal gennemføres et omfattende arbejde med udformning af regler og procedurer, således at håndteringen af uran i vores smukke og beskyttelsesværdige land sker på en sikker måde og i overensstemmelse med alle internationale aftaler opstillet til at sikre, at uran kun anvendes til fredelige formål. 

- Vi skal indgå en samarbejdsaftale med Danmark om det fremtidige samarbejde, og vi skal i den forbindelse have tilrettelagt dialogen med internationale aktører, herunder det internationale atomenergiagentur IAEA, skriver Jens-Erik Kirkegaard.

Mere borgerinddragelse
- Samtidig ønsker Naalakkersuisut en høj grad af borgerinddragelse i forbindelse med fastlæggelse af vores fremtidige regelsæt. Råstofloven kræver, at der skal være gennemført miljø- og samfundsmæssige bæredygtighedsundersøgelser. Disse skal i høringer, og borgerinddragelse vil derfor indgå som uomgængelig krav i ansøgningsprocessen. Borgerinddragelsen vil være særligt omfattende i de byer og bygder, der vil ligge tæt på områder, hvor der søges tilladelse om udnyttelse af uran. 

- Jeg vil kraftigt understrege, at der ikke vil ske godkendelse af nogen ansøgninger om uranprojekter, før der er opsat et de nødvendige regler og systemer, der kan kontrollere og sikre, at udnyttelsen af uran sker i overensstemmelse med Danmarks og Grønlands internationale forpligtelser, forklarer Jens-Erik Kirkegaard.

Afviser en landsdækkende folkeafstemning
Naalakkersuisut indstiller, at beslutningsforslaget om at ophæve nultolerance-politikken over for uran og andre radioaktive mineraler ved mineraludvinding vedtages i sin foreliggende form.

Det betyder med andre ord, at Inuit Ataqatigiits og Demokraternes ændringsforslag om at afholde en landsdækkende folkeafstemning om en ophævelse af nultolerance-politikken inden en Inatsisartut-beslutningen er forkastet.

Læs "IA: Uran-afstemning i hele landet"

Læs "NGO’er: Udsæt beslutningen om nultolerancen"

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit