Søndag, februar 14, 2016 - 13:02

Marathon-generalforsamling i Umiaq i Odense

Den afgående bestyrelses eksklusion af to bestyrelsesmedlemmer blev på foreningens ordinære generalforsamling omstødt
 

Samarbejdsvanskeligheder er et for mildt ord. 

Der var i måneder ikke noget reelt samarbejde i Grønlænderforeningen Umiaqs bestyrelse. Dette førte til, at den resterende bestyrelse med formanden Helga Nielsen i spidsen til sidste besluttede at ekskludere bestyrelsesmedlemmerne Mina L. Pedersen og Emilie Rosbach. 

Da eksklusionen skete for en måned siden, kunne de to ikke tale deres sag på generalforsamlingen. De var jo ikke længere medlemmer af foreningen.

Se billeder: Grønlandsk kultur i Odense

Overskygger mødet
Dramaet overskyggede alt andet

Eksklusionen af de to bestyrelsesmedlemmer overskyggede selvfølgelig alt andet på generalforsamlingen. Det hjalp ikke den afgående formand Helga Nielsen, at sagen i formandsberetningen ikke blev omtalt med et eneste ord. 

Sagen var på dagsordenen, idet et medlem af foreningen havde indsendt en skrivelse, som rejste tvivl om eksklusionens lovlighed og ikke mindst rejste tvivl om det fornuftige i beslutningen. Under behandlingen af eksklusionen blev der fortalt om uro og ballade i bestyrelsen, om nedladende tale, om inaktivitet og om diktatorisk ledelsesstil. 

Se billeder: Havnekulturfestival i Odense

Demokrati var et ord, der ikke blev sagt. Den lange debat mundede ud i, at generalforsamlingen med stor majoritet efter skriftlig afstemning valgte at underkende bestyrelsens eksklusion. 

Mina L. Pedersen og Emilia Rosbach betalte deres kontingent og så var de igen medlemmer af Grønlænderforeningen Umiaq og kunne deltage i den resterende del af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der fandt sted lørdag eftermiddag i Nordatlantisk Hus, varede i godt fire timer. Fællesspisningen efter marathon-generalforsamlingen var derfor ikke uden grund meget populær.

Ny bestyrelse
Umiaq kan efter generalforsamlingen starte på en frisk. Der blev valgt en helt ny bestyrelse. Formanden vælges særskilt. De hidtidige formand Helga Nielsen valgte i sidste øjeblik at genopstille. Efter kampvalg mellem de fem kandidater, der var opstillet, blev ArnánguaK Hansen valgt som Umiaqs formand for de kommende to år.

Vittus Kalia blev valgt til kasserer og de øvrige fem bestyrelsesmedlemmer blev Stine Olsen, Augusta Larsen, Arnaq Hendriksen, Amanda Kalia og Amalie Olsen Sørensen.

Læs: Umiaq fylder 40 år

Året der gik
Den afgående formand Helga Nielsen fortalte i sin beretning om foreningens forskellige aktiviteter: Tre grønlandsk sprogede gudstjenester. Fællsespisninger. Foredrag og kurser. Deltagelse i den årlige Havnekukturfestival og i Julemarkedet i Nordatlantisk Hus. Foreningens største aktiv er det meget velsyngende Umiaq Kor, som har optrådt i mange forskellige sammenhænge.

Fællesforeningen for de grønlandske foreninger i Danmark Inuit var på generalforsamlingen repræsenteret af Beathe Lynge Olsen.

Nu skal der ses fremad
ArnánguaK Hansen, som er 40 år og social- og sundhedshjælper har tidligere været medlem af Umiaqs bestyrelse. I en samtale med Sermitsiaq.AG siger ArnánguaK Hansen:

- Jeg glæder mig meget til, at vi den nye bestyrelse skal i gang med arbejdet. Jeg håber, at vi kan få nogle flere sociale- og kulturelle arrangementer sat i gang. Det kunne være banko, fællesspisninger selvfølgelig og hvad vi hen ad vejen finder på. Det skal være noget, som samler nedlemmerne. Vi grønlændere er jo en lille minoritet, derfor er det så vigtigt, at vi er sammen under forskellige og hyggelige former.

- Vi skal også arbejde på at få nogle flere medlemmer slutter Arnánguak Hansen.

Formanden for Umiaq er født medlem af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense.

Se billeder under denne tekst

 

Umiaqs nye bestyrelsen. Bagerst fra venstre Stine Olsen, Augusta Larsen, Arnaq Hendriksen, Vittus Kalia, Amanda Kalia og Amalie Olsen Sørensen. Forrest den nye formand ArnánguaK Hansen
Foto: Knud Fl. Larsen
Generalforsamlingens to hovedpersoner fra venstre Mina L. Petersen og Emilia Rosbach. Smilene kom frem, da de igen var medlemmer af foreningen
Foto: Knud Fl. Larsen
Beathe Lynge Olsen fra Fællesforeningen Inuit
Foto: Knud Fl. Larsen
Helga Nielsen fik ikke genvalg
Foto: Knud Fl. Larsen
ArnánguaK Hansen vandt formandsvalget over de øvrige fire kandidater
Foto: Knud Fl. Larsen
Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit