Søndag, november 19, 2017 - 15:35

Kunst og kultur får et løft i finansloven

Foto: Leiff Josefsen
Aftalen om næste års finanslov sikrer flere penge til teater, film og litteratur
 

Med 6,5 millioner kroner ekstra vil koalitionspartierne styrke kunst og kultur. 

- Midlerne påtænkes anvendt til øget tilskud til teatervirksomhed, forfattere og udgivelse af bøger samt til forbedring af vilkårene for filmskabere, herunder ved etablering af et filmværksted, står der i forslaget til finansloven for 2018.

- Desuden påtænkes midlerne anvendt til at dække rejseudgifter for kunstnere, som optræder i forbindelse med åbningsceremonier og tilsvarende ved idrætsarrangementer.

- Endelig kan midlerne forventes anvendt til tilskud til enkelte skuespillere eller flere skuespillere i forening.

Konkret er det tanken at bruge:

  • 3 millioner i øget tilskud til teatervirksomhed
  • 1 million som tilskud til skuespillere eller skuespilforening
  • 1 million til forbedring af vilkårene for filmskabere og etablering af filmværksted
  • 500.000 til tilskud til forfattere og udgivelse af bøger
  • 1 million til at dække rejseudgifter for kunstnere i forbindelse med idrætsarrangementer.

Idrætten bliver tilgodeset med 1 million kroner ekstra. De skal bruges til rejseudgifter til medlemmer af landshold.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit