Søndag, november 19, 2017 - 14:19

Kommuner får ansvaret for skolebygninger

Foto: Leiff Josefsen
Der bliver en klarere arbejdsdeling mellem Selvstyret og kommunerne når det gælder folkeskolens fysiske rammer
 

Hidtil har kommunerne stået for driften af bygningerne til folkeskolen og førskoleområdet. Derimod har Selvstyret stået for at bygge og renovere skolerne og institutionerne. Den arbejdsdeling har vist sig ikke at være nogen god idé, mener koalitionspartierne.

- Dette hat medført unødig koordination og administration, som har givet forsinkelser i forhold til prioritering og gennemførsel af de mest påtrængende opgaver med at sikre gode fysiske rammer for før- og folkeskolens virke, skriver de i aftalen om finansloven for 2018.

Derfor får kommuner nu ansvaret for både at byge, renovere og drive bygningerne, som huser før- og folkeskolen.

De midler som er afsat til anlæg af før- og folkeskoler overføres til kommunerne i form af et øget bloktilskud.

- Parterne ser frem til, at kommunerne hermed får bedre muligheder for at foretage en mere langsigtet og helhedsorienteret sektorplanlægning, der kan bidrage til at sikre et løft af før- og folkeskoleområdet, skriver koalitionspartierne videre i deres aftale.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit