DMI: Mere præcise prognoser på vej

Danmarks Meteorologiske Instituts chefer, har besøgt Grønland i sidste uge, hvor de fokuserede på betjening af det grønlandske samfund og ambitioner for at udvikle DMIs vejr- og istjenester

Kære hval: - Sig mig, hvor du er

Det er lydoptagelser rundt om hele Grønland, der har været med til at afsløre, hvilke hvalarter der befinder sig i de grønlandske farvande. Netop nu er Klimaforskningscenteret i gang med at indhente lydoptagelser på Østkysten.

WWF satser på samspil med samfundet

Verdensnaturfonden mener, at der skal satses på lokale løsninger. Derfor søger organisationens nye generalsekretær dialogen med det grønlandske samfund.
06. 09. 2017
Klimaforskningscenteret

Forskere: Hvor sulten er en hval i Tasiilaq?

En gruppe forskere er netop landet i Tasiilaq, hvor de i de kommende uger skal udstyre hvaler med satellitsendere og kameraer, så man kan blive klogere på, hvordan havpattedyrene påvirker økosystemet.
05. 09. 2017
skibstrafik

WWF inviterer til fire borgermøder

Verdensnaturfonden vil gerne debattere konsekvenserne af øget skibstrafik her i landet
29. 08. 2017
Støj

WWF: Begræns støj fra skibe af hensyn til hvalerne

Det er uklart, hvor meget hvaler og sæler bliver påvirket af støj fra skibstrafikken. Verdensnaturfonden mener, at forsigtigheden må råde.
28. 08. 2017
sæl

Gråsælen vinder frem i de danske farvande

Den store gråsæl breder sig i Vadehavet og de indre danske farvande. Garnfiskerne vil have udryddet arten
24. 08. 2017
narhval

Forskere på 'mission impossible' i isfyldt farvand

Hvalforskere skal finde små lydoptagere, der driver rundt i Scoresby Sund. Udstyret indeholder vigtige optagelser
24. 08. 2017
klima

Klimaforsker: Indlandsisens snekappe vokser i år

Usædvanligt meget sne kan betyde, at Grønlands iskappe for første gang siden 1985 får mere, ikke mindre, is. Det er godt nyt. Men det bekræfter også en veldokumenteret effekt af global opvarmning.
21. 08. 2017

3.000 milliarder liter vand drænes ud af sø

Vand fra en sø i Nordøstgrønland graver en tunnel under isen, så søen pludselig tømmes.
18. 08. 2017
Camp Century

Camp Century fylder mere end antaget

Efterladenskaberne efter Camp Century optager både et større areal og ligger i en større dybde end antaget.
17. 08. 2017
Camp Century

Gode data fra Camp Century trods drilsk vejr

Det lykkedes GEUS, at gennemføre stort set alle de planlagte undersøgelser ved Camp Century, selvom vejrguderne gjorde deres for at spænde ben for forskerne.
17. 08. 2017
Indlandsisen

Avanceret radar holder øje med isbjørne - og forskere

Iskerne-projektet på indlandsisen er blevet udstyret med en radar, der holder øje med, om der er isbjørne på vej