Fredag, juni 16, 2017 - 17:03

Ingen oplysningskampagner om børnelokkere

De seneste to år er der ikke blevet værksat nogle oplysningskampagner eller kriminalpræventive indsatser, der er direkte målrettet på 'børnelokkerproblematikken'
Foto: Søren Duran Duus
De seneste to år er der ikke blevet værksat nogle oplysningskampagner eller kriminalpræventive indsatser, der er direkte målrettet på 'børnelokkerproblematikken'
 

Siumuts Ineqi Kielsen har stillet skriftlig spørgsmål til Naalakkersuisut blandt andet om, der er blevet udarbejdet oplysningskampagner om børneIokkere.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen har indhentet input fra Justitsministeriet.

Svaret er således, at 'der ikke indenfor de sidst to år har været iværksat nogle oplysningskampagner eller kriminalpræventive indsatser, der er direkte målrettet på 'børnelokkerproblematikken'.

Stigning af anmeldelser
Det blev oplyst fra Grønlands Politi, at 'kriminalpræventive indsatser rettet imod skolebørn for eksempel har form af 'samtale i stedet for vold', der blandt andet har det sigte at forebygge, at børn bliver involveret i kriminalitet - som for eksemple vold'.

Ineqi Kielsen har også spurgt til, om hvor mange er blevet anklaget som 'børnelokkere'.

Grønlands Politi kan i den forbindelse oplyse, at 'børnelokker' ikke er et juridisk begreb, der er forankret i kriminalretsplejen eller for så vidt i Grønlands Politis årsstatistik.

Fra Justitsministeriet bliver det oplyst, at i Grønlands Politis årsstatistik blandt andet fremgår, at anmeldelsestallene for kønslig forhold til børn var 54 anmeldelser i 2012, i 2013 var der 70 anmeldelser, i 2014 var der 52 anmeldelser og i 2016 var der 79 anmeldelser.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit