Lørdag, august 12, 2017 - 12:00

Historisk få nye elever i Narsaq

Kun 15 børn var indskrevet i førsteklassen i Narsaq, og kun 14 mødte op til første skoledag
 

Fredag klokken 11 bød fungerende skoleinspektør Hans Peter Broberg velkommen til de nye elever og deres forældre.

Han sagde blandt andet, at skolen havde forberedt undervisningen grundigt i en hel uge, og fortsatte med at fortælle at det er forældrenes pligt at deltage aktivt i børnenes skolegang, og at det også er deres ansvar at eleverne er udhvilede og har fået morgenmad inden de møder op i skolen om morgenen.

Derefter blev Qaalermat Qungujupput, (Nu titter til hinanden), sunget som fællessang.

Bagefter var der navneopråb, hvorefter de nye elever hilste på skoleinspektøren og deres klasselærere, og fik udleveret et flag, hvorefter de samlet gik ind til deres klasselokale i forskolen, og deres allerførste første skoletime.

Det er det laveste antal elever der er startet i år, faktisk det laveste antal i en hel menneskealder.

Der var kun indskrevet 15 elever, og deraf var der kun 14 der mødte op til skolestarten.

Skoleinspektøren fortæller at skolen lige nu har omkring 230 elever, inclusive de 14 nye der er startet i dag.

Fungerende skoleinspektør Hans Peter Broberg taler til forældre og fremmødte.
Foto: John Rasmussen
Elevernes navne blev råbt op, hvorefter de hilste på skoleinspektøren og deres klasselærere, og fik udleveret et flag.
Foto: John Ramussen
De nye små betuttede elever med deres klasselærere Arnarigssoq Hansen og Ellen Møller Jakobsen.
Foto: John Rasmussen
Fotografering af de nye elever.
Foto: John Ramussen
Førsteskoledagseleven Nukkiaq med sine forældre Parnuna og Anguta, samt familie.
Foto: John Rasmussen
Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit