Gå til hovedindhold

Hemmelig uranrapport offentliggjort

En række miljøorganisationer frygter alvorlige konsekvenser for miljøet, hvis Grønland giver tilladelse til uranmine. Mineselskabets foreløbige miljørapport blåstempler ellers projektet, skriver DR Nyheder.

Der kan godt etableres en stor åben uranmine i det grønlandske Kvanefjeld, uden at det får alvorlige konsekvenser for hverken mennesker, dyr eller plantelivet i området. Sådan lyder konklusionen i et udkast til mineselskabets omfattende VVM-rapport om projektet, som en række miljøorganisationer har valgt at offentliggøre.

Men seks danske og grønlandske miljøorganisationer er fortsat imod projektet, efter at have læst udkastet til miljørapporten.

- Vi er ikke imod mineprojekter som sådan. Men det her projekt bør skrinlægges. Det er for stort og for kompliceret, og de miljømæssige omkostninger er alt for store, siger Mikkel Myrup, der er formand for den grønlandske natur- og miljøforening Avataq, til DR Nyheder.

Stor debat

Mineprojektet har vakt stor debat i Grønland, fordi Kvanefjeld indeholder store mængder uran, som uundgåeligt vil blive udvundet sammen med de sjældne jordarter, som mineselskabet hovedsageligt er på jagt efter.

Det radioaktive stof uran er omstridt, fordi det kan være særdeles skadeligt for både mennesker, dyr, planter og miljø, hvis det spredes i store nok mængder.

Den grønlandske forening Nej til uran er fortsat modstander af projektet. Trods beregningerne i rapporten er foreningen nervøs for det radioaktive støv, der vil komme fra minen.

- Noget af det vil af vores kraftige polarvinde blive ført til Narsaq (en landsby der ligger under 10 kilometer fra Kvanefjeld, red.) og henover regionen, hvor det vil få konsekvenser for fårehold og anden fødevareproduktion, siger Mariane Paviassen, der er forkvinde for Nej til uran i Narsaq.

Ifølge udkastet til mineselskabets VVM-redegørelse er der ellers ingen grund til bekymring.

Luftkvaliteten vurderes

Rapporten konkluderer blandt andet, at minen ikke får nogen betydelig indvirkning på luftkvaliteten i området rundt om minen.

”Udenfor mineområdet er koncentrationerne (af støvpartikler, red.) et godt stykke under de grønlandske grænseværdier”, står der i udkastet.

Rapporten ser også nærmere på risikoen for spredning af radioaktivt materiale. Konklusionen er, at den radiologiske indvirkning fra projektet er ”meget lille”, og de forventede mængder, som planter, mennesker og dyr bliver udsat for er ”langt under grænseværdierne”.

Noah bekymret

Men den danske miljøorganisation Noah er fortsat bekymret. Især for håndteringen af de mange millioner tons radioaktivt affald, der vil komme som resultat af minen.

Mineselskabets plan er at placere affaldet (også kaldet tailings, red.) på bunden af en nærliggende sø. Men det mener Noah er en rigtig skidt ide.

- Hovedproblemet er, at man vil deponere radioaktivt affald i Taseq-søen. Problemet er, at de radioaktive og giftige stoffer typisk vil være flydende, hvilket gør at de vil trænge ud gennem siderne og bunden af det her bassin, siger Niels Henrik Hooge, der er medlem af Noahs urangruppe, til DR Nyheder.

I udkastet til mineselskabets VVM-rapport er konklusionen ellers, at spildevand fra minen ikke kommer i kontakt med vandløb i området. Samtidig vil mineselskabet lave en slags membran i affaldsbassinet for at undgå, at mineaffaldet siver ud.

Men Noah er ikke overbevist om, at det radioaktive affald vil kunne isoleres på bunden af søen.

- På lang sigt er det ikke muligt at holde de radioaktive og giftige stoffer isoleret. Der er adskillige måder hvorpå der kan ske udsivning til miljøet, siger Niels Henrik Hooge.

Affald skal placeres i minen

Miljøorganisationerne mener, at den bedste løsning er at placere det radioaktive affald i minen, når den lukker. Derfor mener de også, at mineselskabets plan strider imod den grønlandske råstoflov.

Ifølge mineselskabets VVM-udkast vil det være en upraktisk løsning, fordi det vil være meget besværligt og tage meget lang tid.

Rapporten, som skal vurdere de miljømæssige effekter af at etablere den omstridte mine, er skrevet af rådgivningsvirksomheden Orbicon som er hyret af mineselskabet bag projektet, Greenland Mining and Energy.

Mineselskabet og Orbicon er fortsat i dialog med de grønlandske myndigheder og forskere fra Aarhus Universitet om rapporten. Udkastet er fra oktober 2015. Derfor kan der være ændret i dele af projektet i mellemtiden.

Offentlig høring

Det er uvist, hvornår den færdige VVM-rapport ligger klar, men når det sker, vil den blive sendt i offentlig høring, hvorefter de grønlandske politikere skal beslutte, om de vil give tilladelse til at minen etableres.

Rapporten er blevet hemmeligstemplet af de grønlandske myndigheder. Men miljøorganisationerne har fået fat på rapporten, fordi den i første omgang blev udleveret i forbindelse med en aktindsigt.

Læs også: GME standser VVM-aktindsigt

Siden vendte de grønlandske myndigheder på en tallerken og annullerede aktindsigten, fordi dokumenterne ifølge myndighederne indeholder forretningshemmeligheder for mineselskabet bag projektet.

Nu har de seks organisationer imidlertid valgt at offentliggøre rapporten for at sætte gang i en offentlig debat om mineprojektet.

De seks organisationer er Noah, Avataq, Nej til uran, Nuuk Fjords Venner, Det Økologiske Råd og VedvarendeEnergi.

DR Nyheder arbejder på at få en kommentar til kritikken fra mineselskabet GME.

 

 

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER