Lørdag, juli 15, 2017 - 12:15

Fortsat fald i ledigheden

Foto: Leiff Josefsen
Inden for de seneste år har færre personer været arbejdssøgende
 

Færre personer har på et eller andet t idspunkt været arbejdssøgende inden for det seneste år sammenlignet med den tilsvarende periode året før.

Grønlands Statistik har opgjort tallene for perioden 3. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017.

I den periode  har i alt 7.962 personer været registeret som arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden mod 8.320 personer i samme periode året før.

51,2 procent af de arbejdssøgendehar været registeret imellem 1-3 måneder, mens 10,7 procent har været registreret imellem 10-12 måneder.

Der er en tendensen til at kvinder har været arbejdssøgende i en kortere periode end mænd.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit