Torsdag, august 18, 2016 - 14:16

Blog af Juaaka Lyberth

Magnus Larsen udgav tre bøger på samme dag

 

Fulde navn: Juaaka Lyberth
Alder: 61
Nuværende bosted: Nuuk
Opvokset i: Uummannaq
Primær beskæftigelse: Musiker, forfatter, freelance mediearbejder og konsulent.
Fritidsinteresser: Madlavning, sejllads, fiskeri, jagt, spille musik, lytter til radio og ser tv, følger med samfundsdebatten. Foreningsarbejde.
Det handler min blog om: Jeg vil fokusere på den grønlandske kunst- og kulturliv, herunder anmeldelser af kunstneriske udgivelser, musik og grønlandske madvarer. Endelig vil jeg skrive ad og til om medier og politik.     

Ateq: Juaaka Lyberth
Ukiut: 61
Najugaq: Nuuk
Alliartorfik: Uummannaq
Suliaq pingaarneq: Nipilersortartoq, atuakkiortoq, freelanceritut tusagassiortartoq aamma siunnersorti.
Sulinngiffimmi sammisat: Angalaarneq, aalisarneq, pinialunneq, nipilersorneq, radiumik tusarnaarneq, tv-mik isiginnaarneq, inuiaqatigiinni oqallinnermik malinnaaneq. Peqatigiiffilinerineq.
Blogginni uku sammivakka: Nunatsinni eqqumiitsuliornermut kulturimullu tunngasut samminiarpakka, matumanissaaq eqqumiitsuliornikkut saqqummiussat, nipilersukkat aamma kalaallit nerisassiaat nalilersortassallugit.Kiisalu tusagassiutit politikkilu pillugit ilaanneeriarlunga allagaqartassaanga.

Forfatteren og forlagsindehaveren Magnus Larsen udgav den 23. juni tre bøger på samme dag, som blev præsenteret i kulturhuset Katuaq i Nuuk, under overværelse af et glad publikum.

Hattrick
Trods sine snart 85 år er forfatteren og forlagsindehaveren Magnus Larsen 'still going strong, da han lavede boglig 'hattrick' ved at udgive tre bøger på én dag.

Erindringsbog
Han udgav sin egen erindringsbog 'Illinersiorluni ingerlavik', foruden hans bogforlag, Maanuup Atuakkiorfia udgav 'Reat66 - Nyordningens børn' (Nathan Biilmann, Marianne Jensen & Lars-Emil Johansen), og den danske version af Hivshu’s (Robert Perry II’s) bog med titlen 'Vores forfædre med Shamaner'.

Trommedans
Præsentationen af bøgerne foregik i kulturhuset Katuaqs lille sal med taler, sang og trommedans, samt fællessang og ikke mindst lodtrækning af gratis bøger til det fremmødte publikum, der blev beværtet med kaffe og kage.

På vegne af Grønlands Forfatterforening (KA) og Grønlands Kunstråd, EPI, stort tillykke til Magnus Larsen med udgivelserne og præstationen.

Juaaka Lyberth
Formand for KA og EPI

Nuuk 24. juni, 2016

Kommentarer