Mandag, juli 3, 2017 - 11:32

Blog af Henrik Lund-Andersen

Roderiet RAL - undskyld, der skulle selvfølgelig stå Rederiet RAL!

 

Fulde navn: Henrik Lund-Andersen
Alder: 57
Nuværende bosted: Saqqaq
Opvokset i: København
Primær beskæftigelse: Selverhverver
Fritidsinteresser: Jeg interesserer mig for samfundsforhold, mennesker og naturen – altså intet for stort og intet for småt.
Det handler min blog om: Da politik med sin blanding af drømme, magt og penge er en størrelse der dikterer vores allesammens liv på godt og ondt er det vigtigt at alle sten vendes. Aktuelle begivenheder og mere principielle forhold præsenteres med forskellige vinkler til fri eftertanke for læserne. God læselyst.

I den forgangne uge udsendte Grønlands monopolprivilegerede rederi RAL endnu en undskyldning for dårlige dispositioner. Beklagelserne har stået på dagsordenen i de seneste år og ikke mindst siden den siddende direktør tiltrådte for godt et år siden har offentligheden måtte lægge øre til besynderlige undskyldninger fra ledelsen. Den seneste undskyldende beklagelse går på et ikke-fungerende IT-system der angiveligt ikke formår at samordne to andre IT-systemer. Det vender vi tilbage til.

Rederiledelsen har siden man for år tilbage under den forrige ledelse besluttede at forny tonnagen med nybygninger været forfulgt af uheld. Først var det ordrer på omtalte nybygninger – der efter daværende ledelse var uomgængeligt nødvendige for en rentabel drift – på et økonomisk nødlidende værft, der inden levering også måtte dreje nøglen om og efter lange forhandlinger levere forudbetalingen tilbage. Helt eller delvist står hen i det uvisse for vankelmodigheden om hvilke fartøjer men egentlig havde behov for har skiftet som vinden i de farvande rederiet besejler.

Dernæst bestiltes nye moderne og veludrustede bygdeskibe - til erstatning for ganske udtjente sådanne – til bemærkelsesværdige indkøbspriser. Men desværre havde rederiledelsen ikke taget bygdeskibenes operationsområder med i betragtning; Skibene kunne ikke lægge til i flere af de bygder de var  bestilt til at betjene ligesom at bygdernes havnefaciliteter ikke kunne håndtere de 20´containere som skibene er bygget til. Konsekvensen er at man må bruge hele dage på at losse ved først at tømme containerne ud på dækket og dernæst pramme godset i land som stykgods.

Senere besluttede man at opsige en samarbejdsaftale med Ålborg Havn – der løber til 2022 – med øjeblikkelig varsel fordi man hellere vil benytte Århus Havn. Af meget forståelige forretningsmæssige grunde fastholder Ålborg Havn aftalens løbetid og RAL kan se frem til en større bod, hvis man vælger den utidige opsigelse. I den forbindelse bestilte ledelsen et nyt skib – i stedet for de aflyste fra det konkursramte tyske værft – men af en størrelse der ikke kan anløbe Ålborg Havn. Dette bevirker narturligvis at man effektivt har lukket døren bag sig i sine strategiske dispositioner og overladt sine handlemuligheder til Århus Havn.

Sidstnævnte forhold skal givetvis ses i sammenhæng med et strategisk samarbejde man har indgået med det islandske Eimskip. Dette velrenomerede islandske rederi har kastet sig ud i den globale kamp om skibsbefragtningsmarkedet, der tilsiger at man satser alt på at sætte sig tungt på sit udvalgte marked. For Eimskip´s vedkommende hedder det Nordatlantens fragtmarked, hvor man er i konkurrence med blandt andet konglomeratet Maersk Line´s interesser – som via datterselskaber og samarbejdspartnere vistnok er verdens største aktør på befragtningsmarkedet og dermed en tung konkurrent.

I sidste uge meddelte RAL-ledelsen at man havde tabt en kontrakt om befragtning for USAF til Thule Airbase. Dette tab er antagelig ikke noget man kan bebrejde RAL´s ledelse da der rimeligvis er politiske beslutninger bag fra et USA, der hjemtager alle statslige ordrer så vidt muligt. Men reaktionen fra ledelsens side viser en tydelig nonchalant kultur i rederiet hvor man tørt konstaterer at omsætningen bare falder med 1 %. For de fleste professionelle selskaber er omsætning ensbetydende med potentielle afkast. Men det bekymrer altså ikke RAL´s ledelse!

I det seneste knap halve år har rederiets kunder oplevet massive uregelmæssigheder med ukorrekte opkrævninger, forkerte oplosninger og udeblevne forsendelser. De undskyldende søforklaringer udsendt af rederiledelsen er omtalte problemer med hele tre IT-systemer. Den eftertænksomme læser undrer sig måske over at et bette rederi som RAL – med en ganske simpel struktur og begrænset godsmængde – skulle behøve hele tre IT-systemer. Forklaringen ligger rimeligvis i at man er godt i gang med at underlægge sig det større islandske rederi der antageligt har langt omfattende systemer til håndtering af større og mere komplekse godsmængder. Tør man gætte på at islændingene har deres eget IT-system, Grønland har deres eget – grønlandske? - system. Og et nyt  tredje system skal altså interface mellem disse to! En molbohistorie af de mere kuriøse. Synergieffekt og rationaliseringer tilsiger vel at RAL indsluser sig i det islandske system.

Som et offentligt infrastrukturelt monopolselskab er det bydende nødvendigt at driften af infrastrukturen fungerer – og man kan bestemt ikke undskylde sig med at produktet er lavpris ! – som kunderne må forvente. Med tanke på at selskabet netop har leveret et resultat på 98mio.kr før skat, en overskudsgrad på 18,5% og en afkastningsgrad på 12,5% er det uforståeligt, at man ikke formår at drive selskabet nogenlunde planmæssigt set fra kundernes behov.

Man kan kun frygte at selskabsledelsen – incl. bestyrelsen som ellers skulle være samfundets kontrol med direktionen – kun består at smarte forretningstyper med polerede manegement-teorier og excel-regneark stikkende ud af alle lommer, men uden praktisk forståelse for praktisk rederidrift. Eller måske har bestyrelsesformanden blot travlt med at pleje egne forretningsmæssige interesser. Konsekvensen af den elendige drift af selskabet vil med sikkerhed puste til den lobbyvirksomhed der kræver privatisering af monopolvirksomhederne her i landet – koste hvad det vil.

Kommentarer